Hele byens parti

 Vi har gennem årtier passet, plejet og udviklet Frederiksberg
– og det vil vi blive ved med

Frederiksberg Konservative har stået i spidsen for en
politisk kurs, der har skabt Danmarks mest veldrevne
kommune. Samtidig har vi sikret et højt serviceniveau med
en social ansvarlig politik.

Vi er stolte af, at Frederiksberg er hovedstadens grønne
hjerte, og vi vil gøre endnu mere for at holde byen grøn og
passe på miljøet.

Sidst men ikke mindst skal Frederiksberg fortsat være
ligeså tryg som en landsby, og vi vil ikke acceptere at rå vold
og bandekriminalitet kommer ind over kommunegrænsen.

Mine mærkesager